Rekisteriseloste

 
1.Rekisterin pitäjä
Sirvest Oy / ihanaostos.fi
JHC, Hirsalantie 11
02420 Jorvas
Y-tunnus 0635801-1
2. Yhteyshenkilö
Inka Ruokola
040 6690900
3. Rekisterin nimi
ihanaostos.fi:n asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, palvelun edellyttämiin muihin yhteydenottoihin, asiakassuhteen hoitoon ja ihanaostos.fi:n omaan markkinointiin. Rekisteröityneellä käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä sekä uutiskirjeen tilanneet voivat halutessaan perua uutiskirjeen tilauksen.
5. Rekisterin tietosisältö
Henkilöasiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja lupa sähköpostitarjouksien tai uutiskirjeiden lähettämiseen.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään rekisteröinnin tai tilauksenteon yhteydessä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointitarkoituksia varten.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus on vain Sirvest Oy:n henkilökunnalla. Rekisteri on salainen.
9. Tarkistusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Sirvest Oy:n asiakasrekisterissä olevat tiedot. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Sirvest Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Sirvest Oy/ihanaostos.fi
Asiakasrekisteri
Hirsalantie 11
02420 Jorvas
10. Tietojen päivittäminen
 Rekisteröitynyt asiakas voi itse päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä markkinointikieltoja. Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa uutiskirjeessä olevan sähköisen linkin kautta.